List z zaproszeniem

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do udziału w XXI Warszawskich Dniach Kardiologii Akademickiej (WDKA), które odbędą się w dniach 31maja-1 czerwca 2019 roku w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym organizatorem Konferencji jest zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Zasadniczym celem Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej (WDKA) jest przedstawianie najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W tym roku będą to zagadnienia dotyczące farmakoterapii, elektroterapii, echokardiografii oraz kardiologii interwencyjnej.

Zasadniczym celem WDKA jest przedstawienie osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych i najnowszych badań klinicznych.

Tradycyjnie WDKA służą prezentacji prac naukowych studentów studenckich kół naukowych, zarówno WUM, jak i innych uczelni medycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty edukacyjne dla studentów poświęcone diagnostyce i leczeniu ostrych stanów kardiologicznych z użyciem symulatorów.

W WDKA organizowanych od wielu lat bierze udział liczne grono naukowców, kardiologów, kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych, lekarzy internistów, rezydentów i studentów.

Zachęcamy do udziału.

Przewodniczący Komitetu Naukowego                    

Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Dr n. med.  Renata Główczyńska