Informacje ogólne

Komitet Naukowy

Prof. Grzegorz Opolski – Przewodniczący

Prof. Krzysztof J. Filipiak

Dr hab. Marcin Grabowski

Dr hab. Zenon Huczek

Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Dr hab. Janusz Kochman

Dr hab. Filip M. Szymański

Komitet Organizacyjny

Dr n.med. Renata Główczyńska – Przewodnicząca

Dr n.med. Paweł Balsam

Dr n.med. Andrzej Cacko

Lek. Michalina Galas

Stud. Monika Gawałko

Lek. Łukasz Januszkiewicz

Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Dr hab. Janusz Kochman

Lek. Joanna Kądziołka

Dr n.med. Robert Kowalik

Lek. Łukasz Łyżwiński

Lek. Michał Peller

Lek. Anna Płatek

Dr n.med. Agnieszka Serafin

Lek. Ewa Szczerba

Dr hab. Filip M. Szymański

Lek. Michał Walczewski

Lek. Karol Zbroński