Nieodłącznym elementem konferencji jest sesja studenckich prac oryginalnych, na których studenci uczelni medycznych zaprezentują wyniki swoich badań naukowych.

Prace będą prezentowane w formie ustnej.

Sesja studencka odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz.12:30.

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń prac do dnia 15 maja 2019r. O przyjęciu pracy do wygłoszenia zostaną poinformowani Państwo do dnia 20 maja 2019r.

Autorzy najciekawszych doniesień zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń:
15 maja 2019

Termin zwrotnej informacji o przyjęciu pracy:
20 maja 2019

Rejestracja została zamknięta